O projektu

Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic vznikla u příležitosti dvou kulatých výročí, která jsem si v souvislosti s tímto významným českým básníkem, prozaikem, překladatelem a představitelem české dekadence připomněli v roce 2021. V lednu 2021 uplynulo 150 let od Karáskova narození a v březnu 70 let od jeho úmrtí.

Jiří Karásek nebyl pouze literátem a jednou z vůdčích osobností časopisu Moderní revue pro literaturu, umění a život, byl i celoživotním zaníceným bibliofilem a sběratelem výtvarného umění. Jen jeho výtvarná sbírka, kterou spravuje Památník národního písemnictví, čítá několik desítek tisíc položek a postihuje většinu výtvarných druhů; obrazy, kresby, grafiky ale i plastiky. Právě pro svůj mimořádný rozsah i kvalitu se Karáskova sbírka právem řadí k předním výtvarným kolekcím v České republice. Cíl projektu Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic je proto dvojí: připomenout si básníkovu osobnost a spolu s tím dlouhodobě zpřístupnit bohatství jeho sbírky. V rámci virtuální galerie je prezentován výběr téměř 500 děl všech druhů, žánrů a období, který reprezentativním způsobem odráží skladbu celé galerie.
Přáním Jiřího Karáska bylo, aby jeho po léta namáhavě budovaná sbírka mohla být trvale
a v celé své šíři přístupná široké veřejnosti. Památník národního písemnictví chce naplnit
tuto básníkovu vůli. Projekt Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic se proto neomezuje pouze na výběr toho nejlepšího, ale postupným, průběžným doplňováním databáze o další díla
usiluje o vytvoření plnohodnotné webové galerie v podobě, jakou jí před téměř sto lety vtiskl sám Karásek, když své sbírky nechal vystavit v dnešním Tyršově domě na
pražské Malé Straně.

O výstavě

Autoři a kurátoři: Vilma Hubáčková, Barbora Vlášková, Bronislava Kuzica Rokytová, Jan Bouček, Jakub Hauser

Layout a grafický design: Jaroslav Tvrdoň, lab.SNG

Audiovizuální vzdělávací materiály: Kateřina Švejdová, Zuzana Dvorská Šípová, Jindřich Čížek, Petr Gal

Propagace: Aneta Křižková

Fotografie a skenování: Filip Beránek, Miroslav Lisner

Technická realizace: lab.SNG

Pořadatelé

Partneři