O výstavě

Výstava Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic vznikla u příležitosti dvou kulatých výročí, která si v souvislosti s tímto významným českým básníkem, prozaikem, překladatelem a představitelem české dekadence připomeneme v roce 2021. V lednu uplyne 150 let od Karáskova narození a v březnu 70 let od jeho úmrtí.

Jiří Karásek nebyl pouze literátem a jednou z vůdčích osobností časopisu Moderní revue pro literaturu, umění a život, byl i celoživotním zaníceným bibliofilem a sběratelem výtvarného umění. Jen jeho výtvarná sbírka, kterou spravuje Památník národního písemnictví, čítá několik desítek tisíc položek a postihuje většinu výtvarných druhů; obrazy, kresby, grafiky ale i plastiky. Právě pro svůj mimořádný rozsah i kvalitu se Karáskova sbírka právem řadí k předním výtvarným kolekcím v České republice. Cíl projektu Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic je proto dvojí: připomenout si básníkovu osobnost a spolu s tím dlouhodobě zpřístupnit bohatství jeho sbírky. V rámci virtuální výstavy je prezentován výběr téměř 300 děl všech druhů, žánrů a období, který reprezentativním způsobem odráží skladbu celé galerie.
Přáním Jiřího Karáska bylo, aby jeho po léta namáhavě budovaná sbírka mohla být trvale
a v celé své šíři přístupná široké veřejnosti. Památník národního písemnictví chce naplnit
tuto básníkovu vůli. V projektu Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic se proto neomezíme pouze na výběr toho nejlepšího, ale postupným, průběžným doplňováním databáze o další díla
usilujeme o vytvoření plnohodnotné webové galerie v podobě, jakou jí před téměř sto lety vtiskl sám Karásek, když své sbírky nechal vystavit v dnešním Tyršově domě na
pražské Malé Straně.

O výstavě

Autoři a kurátoři: Barbora Vlášková, Jan Bouček

Odborný poradce: Vilma Hubáčková

Layout a grafický design: Jaroslav Tvrdoň, lab.SNG

Audiovizuální vzdělávací materiály: Kateřina Švejdová, Zuzana Dvorská Šípová, Jindřich Čížek, Petr Gal

Propagace: Aneta Křižková

Fotografie a skenování: Filip Beránek, Miroslav Lisner

Technická realizace: lab.SNG

Pořadatelé

Partneři