Barokní a klasicistní kresba z českých zemí

Kolekce barokní a klasicistní kresby představuje patrně nejproblematičtější část Karáskovy výtvarné sbírky co do své skladby i kvality. Řada původních Karáskových autorských určení dnes již bohužel neobstojí ve světle jejich dnešního kritického zhodnocení.

I přesto však sbírka obsahuje několik děl mimořádné hodnoty. Přední místo mezi nimi nepochybně zaujímá drobná kresebná studie slezského vrcholně barokního malíře Michaela Willmanna Ježíš se zjevuje nevěřícímu Tomášovi. Její význam zvyšuje i přítomnost náčrtu z ruky Jiřího Viléma Neunherze, Willmannova vnuka, na reversu této kresby. Mezi naopak nové atribuce patří studie Antona Kerna s tématem personifikace zimy. Třemi svými kresbami je v kolekci zastoupen i nejvýznamnější malíř 50. a 60. let 18. století v Čechách, František Karel Palko. Kresby nepochybně náleží k pozdním, klasicistně laděným Palkovým pracím a byly snad zamýšleny jako náčrty k plánovanému, ale neuskutečněnému grafickému cyklu ze života člena řádu theatinů blahoslaveného Giovanniho Marinoniho. Neméně pozoruhodný je i konvolut kreseb Josefa Hagera a Josefa Redlmayera, jejichž tvorba byla spjata se scénografickým provozem pražského divadla V Kotcích.